Over ons privacybeleid 
Pippeloen geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 


• Pippeloen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals     weergegeven in deze privacyverklaring.
• Ons adres is: 7011 BS 25
• Je kunt contact opnemen met Pippeloen:
1. Via www.pippeloen.com
2. Door een e-mail te sturen naar info@pippeloen.com

 

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

 

Over de gegevensverwerking 
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 


MijnWebwinkel 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.  Pippeloen heeft een verwerkersovereenkomst met MijnWebwinkel.

Webhosting 

Hostnet
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht

 

 

Payment processors 

Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzenden en logistiek 

PostNL 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Deze website gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

 

 

 

 

 

Wat eenvoudiger gezegd!!!

Pippeloen gebruikt je gegevens om;• Producten te leveren aan jou, zoals boekjes en textiel.
• Je vragen te beantwoorden en je te informeren over openstaande bestellingen.
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


 

 

Pippeloen gebruikt je gegevens;


Als je gebruik wilt maken van de diensten van Pippeloen, zoals het leveren van artikelen, heeft Pippeloen je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de volgende gegevens van jou als klant, die je zelf aan ons verstrekt.
• Achternaam en Voornaam/Voorletters
• Of je een man of een vrouw bent (aanhef)
• Adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• e-mailadres


Pippeloen geeft jouw gegevens aan:


Onderaannemers van Pippeloen zoals pakketbezorgers. De klantgegevens worden enkel gegeven met het doel: diensten te verlenen aan jou, je een factuur te sturen, aan jou produkten te verkopen of je vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

Ook delen wij de persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

De tijd dat we je gegevens bewaren:


Je klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 60 maanden nadat je laatste bestelling is verwerkt. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hiertegen bezwaar hebt gemaakt, doen we dat natuurlijk niet
 

Jouw rechten zijn:


• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien
• Je hebt recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
• Je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor Pippeloen niet langer nodig is om je gegevens te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren en omdat dit vereist is voor wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
• Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pippeloen.
• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pippeloen.com

Heb je nog vragen?
Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met Pippeloen:
• Door een e-mail te sturen naar info@pippeloen.com

© 2012 - 2022 Pippeloen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel